Po dokončení BD ul. Pod stanicí, P-10 dvorní část

Po dokončení  BD ul. Pod stanicí, P-10 dvorní část